Śledź nas na:

Ludzie bezdomni - Artykuły

  • liczba prac:

Ludzie bezdomni - streszczenie

Ukazanie się "Ludzi bezdomnych" (1899) stało się wydarzeniem literackim i ideowym. Powieść ta ugruntowała pozycję pisarza, od momentu jej wydania cieszyła się wielką popularnością. Stefan Żeromski w niezwykle staranny sposób przygotowywał się do jej pisania, m.in. zbierał materiały o domu noclegowym "Chateau Rouge" w Paryżu. Ważną rolę odegrał też jego wcześniejszy pobyt w Nałęczowie (w powieści Cisy), a także zaznajomienie się z warunkami pracy i życia górników w Zagłębiu. Akcja powieści toczy się u schyłku XIX wieku, w Paryżu, Warszawie, Cisach i Zagłębiu.

Cechy prozy modernistycznej

Wypracowanie na temat: Cechy prozy modernistycznej, na przykładzie utworów Stefana Żeromskiego i Władysława Reymonta.